De jury

Op 18 februari 2013 is het zo ver! Dan zullen de tien finalisten van de Boost Belgium wedstrijd hun project voorstellen aan een jury! Deze jury bestaat uit experts die dagelijks in contact staan met de wereld van het ondernemerschap.

De jury geeft, op basis van de presentatie van de finalisten, een score. Deze score telt voor 50% mee in het eindresultaat . De andere 50% van de eindscore wordt bepaald door het publiek. Stemmen kan via deze site tussen 10 januari en 17 februari.


De beoordelingscriteria van de jury zijn:  :

  • De degelijkheid van het project (duurzaamheid en winstgevendheid

  • De toegevoegde waarde voor de Belgische economie

  • De motivatie van de kandidaat

  • De originaliteit van de presentatie van het project op de website 


Hieronder vind je een overzicht van de juryleden:


Eric Kenis – VOKA

Eric Kenis

Eric Kenis is directeur bij VOKA, het Vlaams netwerk van meer dan 18.000 ondernemingen in België. Als de stem van Vlaamse ondernemers, speelt VOKA een sleutelrol in de economische activiteit van het land. Binnen VOKA leidt Eric Kenis het Bryo project (Bright & Young), om de ondernemingszin bij deze doelgroep verder te stimuleren. Hiervoor leidt hij een team dat jonge starters gedurende drie jaar helpt bij alle problemen, vragen die ze hebben en beslissingen die ze moeten nemen voor de lancering van hun bedrijf. Eric Kenis heeft als passie om jonge talenten te helpen bij het opstarten en uitbouwen van hun project. Hij zal deze passie en ervaring in dienst stellen van Boost Belgium bij het beoordelen van de motivatie van de kandidaten, de degelijkheid van hun ondernemingsproject en de meerwaarde voor de Belgische economie.

Bruno Wattenbergh – Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)

Bruno Wattenbergh

Bruno Wattenbergh is Directeur en oprichter van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) sinds 2003. De BAO heeft als doel om Brusselse ondernemers te informeren en hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun onderneming. Bruno Wattenbergh is daarnaast ook voorzitter van het Brussels Waarborgfonds.

Hij stond ook aan de wieg van de uitzending “Starter!”, de televisiedocumentaire op RTBF die ondernemers begeleidt.

In het verleden coachte Bruno Wattenbergh jonge ondernemers binnen het ondernemersprogramma aan het gerenommeerde MIT Sloan School of Management in Boston. Tegenwoordig is hij ook professor aan de Solvay Business School. Als expert in Business Models, zal hij de degelijkheid van de projecten van de finalisten beoordelen.


Christophe Wambersie – Union des Classes Moyennes (UCM)

Christophe WambersieChristophe Wambersie is secretaris-generaal van het UCM (Union des Classes Moyennes). Binnen deze vereniging is het zijn ambitie om de economie te stimuleren door steun te bieden aan ondernemers en zelfstandigen. Als jurylid van Boost Belgium zal hij de economische impact van de projecten van de finalisten evalueren. Christophe Wambersie is ook de eerste ambassadeur van het netwerk Diane, een netwerk dat actief vrouwelijke ondernemers en zelfstandigen steunt bij het uitbouwen van hun bedrijf.
Béatrice Alié – Union des Classes Moyennes (UCM)

B�atrice Ali�

Béatrice Alié is directrice van het departement Economische Ontwikkeling aan het UCM (Union des Classes Moyennes) en begeleidt ondernemingen in hun opstart fase, groei, innovatie en overdracht. Ze draagt ook bij aan de ontwikkeling van het vrouwelijk ondernemerschap binnen het netwerk Diane. Ze zal haar expertise in diverse industriële en economische sectoren aanwenden om de bedrijfsstrategie van de finalisten te beoordelen.


 
Sandra BultheelAgentschap Ondernemen

Sandra Bultheel

Agentschap Ondernemen is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.

Ondernemers kunnen bij het Agentschap Ondernemen terecht met vragen over de financiering van hun onderneming, hun business plan of nog over milieubescherming en intellectuele eigendom.

Binnen het Agentschap Ondernemen, biedt Sandra Bultheel haar ervaring als bedrijfsadviseur aan ondernemingen en richt ze zich specifiek op sociale economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Via haar werkt, sensibiliseert en ondersteunt ze ondernemingen in hun milieu- en sociale overwegingen.

De finalisten zullen dit jurylid moeten overtuigen door aan te tonen hoe hun project bijdraagt tot meer maatschappelijke welvaart in België.Veroniek CollewaertVlerick Business School

Veroniek CollewaertVeroniek Collewaert is professor in Ondernemerschap aan de Vlerick Business School. Ze onderzoekt en doceert meer bepaald de relatie tussen ondernemers en investeerders. Voor haar onderzoek heeft ze een indrukwekkend netwerk opgebouwd van ondernemers en Business Angels. Ze onderhoudt niet alleen contacten in België, maar ook in Silicon Valley in de VS, waar ze een deel van haar onderzoek heeft gevoerd. Veroniek Collewaert zal dus aandachtig letten op de geloofwaardigheid van de projecten van de finalisten in de ogen van investeerders en potentiële partners.

Etienne Balza – MasterCardEtienne Balza

Etienne Balza zal de stem van MasterCard vertegenwoordigen in de jury van Boost Belgium. MasterCard staat als bedrijf in het hart van de handelswereld en voorziet dan ook de nodige betaalmiddelen aan de verschillende actoren binnen de economische wereld, waaronder ondernemers. Om deze ondernemers verder te steunen en bij te dragen aan de heropleving van de Belgische economie, associeerde MasterCard zich met Belfius om de Boost Belgium wedstrijd te lanceren. Etienne Balza zal dus de Belgische verankering van de projecten van de finalisten evalueren, alsook de criteria die betrekking hebben om de communicatie van de finalisten: hun motivatie en de originaliteit van de presentatie van het project op de website van de campagne.
Gunter De Caluwé – Belfius

Gunter De Caluw�Gunter De Caluwé is Marketing Director Business Banking bij Belfius Bank. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse steun en ontwikkeling van het aanbod van Belfius voor ondernemers. Door middel van een afdeling die volledig toegewijd is aan Business Banking, helpt Belfius ondernemers bij het dagelijkse beheer van hun bedrijf: de financiering, de verzekering en het feitelijk opstarten van de onderneming. Door zich te associëren met MasterCard voor de Boost Belgium wedstrijd, bevestigt Belfius opnieuw zijn engagement naar ondernemers toe. Net zoals Etienne Balza, zal Gunter De Caluwé de Belgische reikwijdte van de projecten alsook de motivatie en presentatie van de finalisten beoordelen.